HYDROIZOLACJA ZIELONYCH DACHÓW

Płynna membrana Hyperdesmo® PB-2K została stworzona między innymi z myślą o izolacji zielonych dachów. Jest produktem dwuskładnikowym, łatwym w aplikacji, tworzącym jednolitą i bezszwową powłokę o nieosiągalnej dla innych rozwiązań elastyczności (rozciągliwość 2000%). Parametry te czynią membranę Hyperdesmo® PB-2K całkowicie odporną na penetrację korzeni roślin. Aplikacja w jednej lub dwóch warstwach przy użyciu natrysku lub wałka (zużycie minimalne 1,5-2,0 kg/m2.

Zalecany podkład gruntujący zgodnie z kartą doboru gruntu:

  • Aquasmart-Dur
  • Microsealer-50
  • Geodesmo-50

Podkład gruntujący stosowany jest w celu ustabilizowania powierzchni (w tym posypki na starej papie) i aktywowania jej chemicznie, aby w rezultacie uzyskać możliwie wysoki parametr związania membrany HYPERDESMO© do podłoża oraz wysoką trwałość hydroizolacji.

Rekomendowany typ membrany HYPERDESMO:

  • HYPERDESMO PB-2K
  • HYPERDESMO