HYDROIZOLACJA BASENÓW PŁYWACKICH

Warstwę hydroizolacyjną wykonuje się stosując:

  • Epoxy Resin 51 Pool

W przypadku prac renowacyjnych, przed przystąpieniem do wykonania hydroizolacji niecki basenu zalecane jest wykonanie reprofilacji betonu przy zastosowaniu Hygrosmart Fiber.

W celu uzyskania odporności hydroizolacji na negatywne parcie wody od gruntu zastosuj podkład:

  • Aquasmart-Dur
  • Aquadur

W celu nadania hydroizolacji podniesionej odporności UV oraz wykonania oznakowania poziomego stosujemy pigmentowaną powłokę top-coat.

  • Aquasmart Pool Protect