Wybierz produkt

WATERFOAM-FHF
WATERFOAM-FHF jest jednoskładnikową, poliuretanową, hydrofobową żywicą, której wiązanie następuje w wyniku reakcji z wodą. Tworzy nieplastyczną spoinę heavy duty, która wypełnia i uszczelnia pęknięcia oraz ubytki betonu. Efektywnie zatrzymuje przecieki betonu. Produkt rekomendowany do użycia z betonem narażonym na intensywne ruchy struktury (np. wstrząsy sejsmiczne), ruch samochodowy itp. Aplikacja przy użyciu pompy do iniekcji produktów jednoskładnikowych.

Zastosowanie:
 • uszczelnienie fundamentów
 • uszczelnienie zbiorników wodnych
 • uszczelnienie tam
 • uszczelnienie tuneli i przejść podziemnych
 • uszczelnienie parkingów podziemnych i innych konstrukcji


WATERFOAM-1K-LV
WATERFOAM-1K-LV jest jednoskładnikową hydrofobową żywicą poliuretanową do iniekcji. Elastyczna, reaguje z wodą tworząc wytrzymałą spoinę wypełniającą pęknięcia i szczeliny, trwale uszczelniając beton. Zalecane zastosowanie obejmuje również beton podlegający stałym ruchom struktury. Aplikacja pompą do jednoskładnikowych iniekcji.

Zastosowanie:
 • fundamenty
 • konstrukcje pod poziomem gruntu, np. garaże i parkingi
 • tunele i przejścia podziemne
 • systemy ściekowe
 • zbiorniki wodne
 • odpływy