Wybierz produkt

AQUASMART-DUR
AQUASMART-DUR to dwuskładnikowy, oparty na wodzie epoksydowy podkład gruntujący. Mieszanie składników w proporcji 1:1 umożliwia użytkownikowi zagruntowanie nawet niewielkich powierzchni i zachować resztę gruntu dla przyszłych potrzeb. Grunt stosowany do przygotowania powierzchni przed aplikacją poliuretanowych płynnych membran Hyperdesmo, produktów z linii Aquasmart oraz produktów epoksydowych. Grunt stanowi barierę dla wilgoci.

Zastosowanie:
 • podkład na powierzchnie chłonne
 • aplikacje gdy wymagana jest bariera dla wilgoci
 • uszczelnienie betonu i murarki
 • warstwa szczepna pomiędzy starym i nowym betonem
 • warstwa antypyłowa
 • zabezpieczenie powierzchni z metalu
 

AQUADUR
AQUADUR to dwuskładnikowy epoksydowy podkład gruntujący oparty na wodzie. Nie zawiera substancji lotnych i może być stosowany w zamkniętych pomieszczeniach o ograniczonej wentylacji. Stanowi trwałą i skuteczną barierę dla wody i wilgoci (certyfikat Class III), co czyni go idealnym na powierzchniach obciążonych negatywnym ciśnieniem wody i podnoszącą wilgocią. Stosowany z systemami HYPERFLOOR oraz HYPERDESMO. Posiada również inne zastosowania poza gruntowaniem.

Zastosowanie:
 • gruntowanie fundamentów, basenów, zbiorników wodnych
 • gruntowanie powierzchni porowatych i chłonnych
 • warstwa zabezpieczająca dla betonu
 • warstwa szczepna pomiędzy starym i nowym betonem
 • bariera dla wody/wilgoci


GEODESMO-50
GEODESMO-50 to jednoskładnikowy, oparty na poliuretanie uniwersalny grunt stosowany do  każdego rodzaju powierzchni. Może być z powodzeniem stosowany na  powierzchnie porowate jak i gładkie, chłonne i niechłonne. Cechuje się niską lepkością i zbalansowanym czasem wiązania skutkującym łatwą aplikacją i krótkim czasem aplikacji kolejnej powłoki na każdego rodzaju  powierzchni, zarówno bardzo porowatej, średnio oraz gładkiej (np. szkło i metale). Ponadto może być skutecznie wykorzystany zarówno na suchym  jak i wilgotnym betonie, nie tylko jako podkład gruntujący lecz również  jako ekonomiczny środek do impregnacji, podnoszący dodatkowo odporność  betonu. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie: 100-500 gr/m2, w zależności od porowatości i chłonności.

Zastosowanie:
 • gruntowanie powierzchni przed aplikacją membran rodziny Hyperdesmo:
  • grunt uniwersalny
  • powierzchnie porowate i gładkie
  • powierzchnie chłonne i niechłonne
 • stosowany również jako impregnat


MICROSEALER-50
MICROSEALER-50 to jednoskładnikowy, poliuretanowy podkład gruntujący o niskiej lepkości dedykowany do zróżnicowanych powierzchni. Tworzy wysokiej jakości warstwę szczepną dla membran HYPERDESMO oraz samorozpływnych posadzek żywicznych HYPERFLOOR. Do gruntowania powierzchni silnie i średnio porowatych jak również gładkich (szkło, metale). Może być stosowany na suchym i silnie wilgotnym betonie, a nawet tzw. „zielonym betonie”. Głęboko penetruje podłoża chłonne, wzmacniając ich strukturę. Stosowany również jako ekonomiczny impregnat.

Zastosowanie:
 • gruntowanie betonu (również wilgotnego)
 • gruntowanie kafli ceramicznych i płytach kamiennych
 • gruntowanie powierzchni gładkich jak szkło i marmur
 • gruntowanie powierzchnie metalowych
 • stosowany również do impregnacji


UNIVERSAL PRIMER-2K-4060
UNIVERSAL PRIMER-2K-4060 jest dwuskładnikowym podkładem gruntującym dedykowanym do przygotowania powierzchni przed aplikacją płynnych membran systemu HYPERDESMO jak również innych produktów poliuretanowych z oferty. Produkt szybkowiążący, bez zawartości rozpuszczalników (zero V.O.C.). Zaprojektowany dla zapewnienia wysokiej przylegalności membrany nawet na wilgotnym betonie.

Zastosowanie:
 • grunt ogólnego zastosowania
 • metale (również galwanizowane, aluminium, marmur
 • gruntowanie starych pap bitumicznych przed renowacją
 • wzmocnienie związania interwarstw
 • aplikacje w warunkach złej wentylacji
 • membrany asfaltowe i asfalt
 • gruntowanie przed aplikacją innych powłok niż poliuretanowe, np. akrylowych


PRIMER-T
PRIMER-T to jednoskładnikowy podkład gruntujący, bezbarwny, niebrudzący, zaprojektowany specjalnie do użytku z transparentną płynną membraną poliuretanową HYPERDESMO-T. Pomimo, że dedykowany jest systemowi do transparentnej hydroizolacji/renowacji tarasów, może być także stosowany z pozostałymi membranami linii HYPERDESMO. PRIMER-T jest łatwy do zastosowania poprzez wtarcie czystą ściereczką preparatu w podłoże. Po upływie 10-15 minut podłoże jest gotowe do aplikacji płynnej membrany.

Zastosowanie:
 • powierzchnie szkliste
 • ceramika
 • lekko porowaty marmur


MICROPRIMER-PU
MICROPRIMER-PU to jednoskładnikowy, bezbarwny podkład gruntujący stosowany na powierzchniach gładkich i porowatych, chłonących i niechłonących ciecz. W pełni alifatyczny, niebrudzący, wykazujący doskonałą przyczepność nawet do gładkich i szklistych powierzchni. Stosowany także jako wysokiej jakości impregnat na powierzchnie betonowe.

Zastosowanie
 • gładkie i porowate powierzchnie
 • chłonące i niechłonące ciecz
 • primer pod membrany Hyperdesmo oraz masy uszczelniające Hyperseal
 • wysokiej jakości impregnat


MICROSEALER PU
MICROSEALER PU jest jednoskładnikowym uniwersalnym poliuretanowym podkładem gruntującym do stosowania na wszystkich powierzchniach. Stosowany również do impregnowania powierzchni porowatych i gładkich. Może być stosowany zarówno na suchym jak i wilgotnym betonie. Spolimeryzowany film primera wykazuje wybitne właściwości fizyczne: elongację 400% i siłę rozciągającą przekraczającą 20N/mm2. Cechy te doskonale odpowiadają właściwościom płynnych membran linii HYPERDESMO. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie 100-500 gr/m2, w zależności od stopnia porowatości powierzchni.

Zastosowanie:
 • gruntowanie betonu, w tym silnie wilgotnego
 • powierzchnie ceramiczne
 • metale, marmur, szkło i inne gładkie powierzchnie
 • stosowany również jako impregnat do betonu


PRIMER PVC
PRIMER PVC to jednoskładnikowy grunt dedykowany wyłącznie do przygotowania powierzchni istniejących membran PVC przed aplikacją płynnych membran z rodziny Hyperdesmo. Produkt stosowany również do czyszczenia membran PCV.

PRIMER TPO
PRIMER TPO jest jednoskładnikowym podkładem gruntującym o niskiej lepkości, zaprojektowanym do aplikacji na istniejących membranach poliolefinowych (TPO i FPO) w celu zagwarantowania płynnym membranom Hyperdesmo wysokich parametrów szczepności do ich powierzchni.

GEODESMO-50
GEODESMO-50 to jednoskładnikowy, oparty na poliuretanie uniwersalny grunt stosowany do  każdego rodzaju powierzchni. Może być z powodzeniem stosowany na  powierzchnie porowate jak i gładkie, chłonne i niechłonne. Cechuje się niską lepkością i zbalansowanym czasem wiązania skutkującym łatwą aplikacją i krótkim czasem aplikacji kolejnej powłoki na każdego rodzaju  powierzchni, zarówno bardzo porowatej, średnio oraz gładkiej (np. szkło i metale). Ponadto może być skutecznie wykorzystany zarówno na suchym  jak i wilgotnym betonie, nie tylko jako podkład gruntujący lecz również  jako ekonomiczny środek do impregnacji, podnoszący dodatkowo odporność  betonu. Aplikacja pędzlem lub wałkiem. Zużycie: 100-500 gr/m2, w zależności od porowatości i chłonności.

Zastosowanie:
 • gruntowanie powierzchni przed aplikacją membran rodziny Hyperdesmo:
  • grunt uniwersalny
  • powierzchnie porowate i gładkie
  • powierzchnie chłonne i niechłonne
 • stosowany również jako impregnat